دکتر محمدرضا یوسفی در حیطه متخصص کلیه و مجاری ادراری ، ارولوژی و در شهر کرج به آدرس چهار راه طالقانی به سمت چهار راه هفت تیر بالای بانک سرمایه مجتمع مهدی طبقه ۵ واحد ۵۰۳ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدرضا یوسفی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدرضا یوسفی

دکتر محمدرضا یوسفی

متخصص کلیه و مجاری ادراری ، ارولوژی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۶۵۷۴
۸۷۶ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
اطلاعات تکمیلی

انجام کلیه عملهای جراحی پروستات سنگ کلیه و مثانه و حالب لیزر سنگ و لیزر پروستات

انجام کرایوتراپی و درمان زگیل های تناسلی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطب کرج
کرجچهار راه طالقانی به سمت چهار راه هفت تیر بالای بانک سرمایه مجتمع مهدی طبقه ۵ واحد ۵۰۳

8 صبح تا 8شب

  0919681****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۱۵
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱:۰۱
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱:۰۱
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  کسانی که دکتر محمدرضا یوسفی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر سیما بهروزیان مغز و اعصاب سرکار خانم دکتر سیما بهروزیان
  اینستاگرام دکتر محمدرضا یوسفی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب کرج

  چهار راه طالقانی به سمت چهار راه هفت تیر بالای بانک سرمایه مجتمع مهدی طبقه ۵ واحد ۵۰۳

  مطب کرج

  چهار راه طالقانی به سمت چهار راه هفت تیر بالای بانک سرمایه مجتمع مهدی طبقه ۵ واحد ۵۰۳

  0919681****