دکتر مائده یوسفی در حیطه جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی و در شهر تهران به آدرس فلکه دوم صادقیه-جنب بیمارستان ابن سینا-برج مینا-طبقه ۷-واحد ۳۹ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مائده یوسفی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مائده یوسفی

دکتر مائده یوسفی

جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۴۹۵۰
سه شنبه۰۴ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
فردا
یکشنبه۰۹ مهر
۵ روز دیگر
مطب صادقیه
تهرانفلکه دوم صادقیه-جنب بیمارستان ابن سینا-برج مینا-طبقه ۷-واحد ۳۹

یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ۱۵-۱۹

  021-4423****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۴ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  فردا
  ۵ مهر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر مائده یوسفی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب صادقیه

  فلکه دوم صادقیه-جنب بیمارستان ابن سینا-برج مینا-طبقه ۷-واحد ۳۹

  مطب صادقیه

  فلکه دوم صادقیه-جنب بیمارستان ابن سینا-برج مینا-طبقه ۷-واحد ۳۹

  021-4423****