دکتر لیلا زاهدی کشکولی در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس مالی آباد - ساختمان اهورا مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر لیلا زاهدی کشکولی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر لیلا زاهدی کشکولی

دکتر لیلا زاهدی کشکولی

فوق تخصص روماتولوژی

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۵۵۵۱۷
۹۲۹ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر لیلا زاهدی کشکولی
شیرازمالی آباد - ساختمان اهورا

شنبه تا سه شنبه عصر

چهارشنبه صبح

  071-3634****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مالی آباد - ساختمان اهورا

  071-3634****