دکتر فرهاد مهری در حیطه متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپد) و در شهر اصفهان به آدرس خیابان شمس آبادی نرسیده به چهار راه قصر ساختمان قمرالدوله طبقه سوم واحد 307 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرهاد مهری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرهاد مهری

دکتر فرهاد مهری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپد)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۲۵۲۱۶
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
اصفهان
اصفهانخیابان شمس آبادی نرسیده به چهار راه قصر ساختمان قمرالدوله طبقه سوم واحد 307

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 4/5 تا 8 عصر

  031-31****
  031-3222****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان

  خیابان شمس آبادی نرسیده به چهار راه قصر ساختمان قمرالدوله طبقه سوم واحد 307

  031-31****
  031-3222****