دکتر فاطمه والی فرد در حیطه جراح و متخصص زنان و زایمان و در شهر رشت به آدرس فلکه گلسار ابتدای خیابان سعدی جنب صنایع چوب سیف ساختمان پزشکان نصر واحد یک مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فاطمه والی فرد را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فاطمه والی فرد

دکتر فاطمه والی فرد

جراح و متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۲۹۷۴
شنبه۱۸ آذر
امروز
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
لطفا پس از ثبت نوبت با شماره مطب تماس حاصل فرمایید
رشتفلکه گلسار ابتدای خیابان سعدی جنب صنایع چوب سیف ساختمان پزشکان نصر واحد یک

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر

  013-3211****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  لطفا پس از ثبت نوبت با شماره مطب تماس حاصل فرمایید

  فلکه گلسار ابتدای خیابان سعدی جنب صنایع چوب سیف ساختمان پزشکان نصر واحد یک

  لطفا پس از ثبت نوبت با شماره مطب تماس حاصل فرمایید

  فلکه گلسار ابتدای خیابان سعدی جنب صنایع چوب سیف ساختمان پزشکان نصر واحد یک

  013-3211****