دکتر علی ناصربخت در حیطه متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار و تناسلی و در شهر کرج به آدرس کرج جهانشهر بلوارماهان میدان مدنی خیابان مهران ساختمان جهانشهر طبقه پنجم واحدیازده مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علی ناصربخت را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علی ناصربخت

دکتر علی ناصربخت

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار و تناسلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۴۴۱۸
۵۸۴ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
اطلاعات تکمیلی

درمان پروستات٫سنگ کلیه ومثانه،ناباروری

جراح زیبایی مردان،زگیل تناسلی،وازکتومی

استفاده ازدستگاه مدرن Shock wave:

دردرمان دائمی اختلالات جنسی (ناتوانی نعوظ وزودانزالی)،بیماری پروستات

باشاک ویو فوکوس اشتورز سوئیس

بدون درد ،بدون تزریق،بدون جراحی

توسط جراح ارولوژیست

جراحی اندوسکوپیک

متخصص جراحی کلیه ،مجرای ادرار,تناسلی وپروستات و ناباروری
کرجکرج جهانشهر بلوارماهان میدان مدنی خیابان مهران ساختمان جهانشهر طبقه پنجم واحدیازده

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷تا۲۱

  0936563****
  026-3449****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۱

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  متخصص جراحی کلیه ،مجرای ادرار,تناسلی وپروستات و ناباروری

  کرج جهانشهر بلوارماهان میدان مدنی خیابان مهران ساختمان جهانشهر طبقه پنجم واحدیازده

  متخصص جراحی کلیه ،مجرای ادرار,تناسلی وپروستات و ناباروری

  کرج جهانشهر بلوارماهان میدان مدنی خیابان مهران ساختمان جهانشهر طبقه پنجم واحدیازده

  0936563****
  026-3449****