دکتر علی ابراهیم زاده در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر اصفهان به آدرس خیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید. مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علی ابراهیم زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علی ابراهیم زاده

دکتر علی ابراهیم زاده

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۴۷۸۷۱
۴۶۴۴ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
پنج شنبه۲۸ تیر
۳ روز دیگر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

لطفا از این پس از طریق وب سایت اختصاصی اقای دکتر علی ابراهیم زاده به ادرس

www.dr-ebrahimzadeh.ir

نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید

آدرس و تلفن مطب دکتر علی ابراهیم زاده
اصفهانخیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید.

صبحها 9تا1

عصرها 5تا8لطفا از این پس از طریق وب سایت اختصاصی اقای دکتر علی ابراهیم زاده به ادرس

www.dr-ebrahimzadeh.ir

نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید

  • مطب در روز ۲۵ تیر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۲۶ تیر تعطیل می باشد.
031-3626****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
پس فردا
۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۳ روز دیگر
۲۸ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳
سقف نوبت دهی پر شده است
۵ روز دیگر
۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۶ روز دیگر
۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
سقف نوبت دهی پر شده است
۷ روز دیگر
۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
سقف نوبت دهی پر شده است

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

خیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید.

031-3626****