دکتر علیرضا محمدی در حیطه فلوشیپ جراحی ستون فقرات و متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر اراک به آدرس خیابان خرم - جنب اداره آموزش و پرورش کل - مجتمع پزشکان خرم - طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علیرضا محمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علیرضا محمدی

دکتر علیرضا محمدی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

متخصص جراحی مغز و اعصاب

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۶۹۵۵۷
۹۷۸ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر علیرضا محمدی
اراکخیابان خرم - جنب اداره آموزش و پرورش کل - مجتمع پزشکان خرم - طبقه دوم

هر روز بعد ازظهر بجز دوشنبه و پنج شنبه

  086-3312****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان خرم - جنب اداره آموزش و پرورش کل - مجتمع پزشکان خرم - طبقه دوم

  086-3312****