دکتر عاطفه فرامرزی در حیطه متخصص پوست و مو و در شهر تهران به آدرس کامرانیه جنوبی٫کوچه پیروز٫پلاک٫۱۴طبقه۶ شمالی Tehran, Iran مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر عاطفه فرامرزی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر عاطفه فرامرزی

دکتر عاطفه فرامرزی

متخصص پوست و مو

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۵۱۲۸۳
۴۰۱ نفر
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
۶ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
پنج شنبه۱۱ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص پوست مو زیبایی و لیزر

عضو انجمن متخصصین پوست آمریکا

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

تزریق فیلر، جوانسازی(پروفایلو، جالپرو)، بوتاکس، RF، CO2 و ...

آدرس و تلفن مطب دکتر عاطفه فرامرزی
تهرانکامرانیه جنوبی٫کوچه پیروز٫پلاک٫۱۴طبقه۶ شمالی Tehran, Iran

همه روزه از ساعت 10 الی ١8

  0902154****
  021-2544****
  021-2544****
  021-2544****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۶:۳۰
  اینستاگرام دکتر عاطفه فرامرزی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  کامرانیه جنوبی٫کوچه پیروز٫پلاک٫۱۴طبقه۶ شمالی Tehran, Iran

  مطب

  کامرانیه جنوبی٫کوچه پیروز٫پلاک٫۱۴طبقه۶ شمالی Tehran, Iran

  0902154****
  021-2544****
  021-2544****
  021-2544****