دکتر طهمورث نیکنام در حیطه فوق تخصص ریه و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس خیابان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) - مجتمع پزشکی شهر - طبقه چهارم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر طهمورث نیکنام را به آسانی دریافت کنید.
دکتر طهمورث نیکنام

دکتر طهمورث نیکنام

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۷۱۵۰۵
۷۳۱ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر طهمورث نیکنام
شیرازخیابان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) - مجتمع پزشکی شهر - طبقه چهارم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30

  071-3233****
  0917000****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) - مجتمع پزشکی شهر - طبقه چهارم

  071-3233****
  0917000****