پرسش و پاسخ ورود پزشکان ورود کاربران
(تمدید تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۶)
اشتراک سالیانه : ۵۰هزار تومان
میخواهم تمدید کنم

دکتر صدیقه رئیسیان  

بیماریهای داخلی (کلیه ، غدد ، گوارش)
  • متخصص شماره نظام : ۱۲۷۵۵۴
دریافت نوبت اینترنتی
اولین نوبت آزاد سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ( امروز )
۴ نظر
امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

امتیاز درج شده است ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

سراطان روده بزرگ وقند خون ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

لیست کامل نظرات
بستک
بلوار شهدا - روبروی اداره برق - ساختمان زاگرس
  • ۰۷۶-۴۴۳۲****
  • ۰۹۳۰-۳۷۷-****
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید
دکتر صدیقه رئیسیانمتخصص داخلی/doctor/دکتر-صدیقه-رئیسیان-بستک/dr-6352//doctor/دکتر-صدیقه-رئیسیان-بستک/dr-6352/ 127554https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/125456/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/125456/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر صدیقه رئیسیان - بستک بلوار شهدا - روبروی اداره برق - ساختمان زاگرس
بستکبلوار شهدا - روبروی اداره برق - ساختمان زاگرس