دکتر صالحه علا در حیطه فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر صالحه علا را به آسانی دریافت کنید.
دکتر صالحه علا

دکتر صالحه علا

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۱۰۶۱
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهرانسعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول

دوشنبه ها،چهارشنبه ها عصرها 14:30 _17

  021-8612****
  0905626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

  سعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول

  021-8612****
  0905626****