دکتر صالحه علا در حیطه فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر صالحه علا را به آسانی دریافت کنید.
دکتر صالحه علا

دکتر صالحه علا

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۱۰۶۱
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ آذر
دوشنبه۰۴ دی
چهارشنبه۰۶ دی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهرانسعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول

دوشنبه ها،چهارشنبه ها عصرها 14:30 _17

  021-8612****
  0905626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
  ۶ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

  سعادت آباد ،بلوار اصلی،بین ۲۳و۲۵،نبش بن بست سعادت،پلاک ۳۲،ساختمان صبا،طبقه اول

  021-8612****
  0905626****