دکتر شکوفان علیزاده در حیطه متخصص کودکان و در شهر تهران به آدرس خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر شکوفان علیزاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر شکوفان علیزاده

دکتر شکوفان علیزاده

متخصص کودکان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۶۱۴
۵۰ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
مطب شریعتی
تهرانخ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

روزهای شنبه ساعت 11 الی 16

دوشنبه ساعت 11 الی 16

چهارشنبه از ساعت 11 الی 16

  021-2200****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  کسانی که دکتر شکوفان علیزاده را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده
  اینستاگرام دکتر شکوفان علیزاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  021-2200****