دکتر شکوفان علیزاده در حیطه متخصص کودکان و در شهر تهران به آدرس خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر شکوفان علیزاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر شکوفان علیزاده

دکتر شکوفان علیزاده

متخصص کودکان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۶۱۴
۸۶ نفر
چهارشنبه۰۲ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۶ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
دوشنبه۲۱ خرداد
مطب شریعتی
تهرانخ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

روزهای شنبه ساعت 11 الی 16

دوشنبه ساعت 11 الی 16

چهارشنبه از ساعت 11 الی 16

  021-2200****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲ خرداد (فردا)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۵:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۵:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۵:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۵:۳۰
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۵:۳۰
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۵:۳۰
  ۲۱ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۵:۳۰
  کسانی که دکتر شکوفان علیزاده را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده
  اینستاگرام دکتر شکوفان علیزاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  021-2200****