ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر سیمین رستم خانیدکترا دندان پزشکی/doctor/دکتر-سیمین-رستم-خانی-رشت/dr-drsiminrostamkhani//doctor/دکتر-سیمین-رستم-خانی-رشت/dr-drsiminrostamkhani/ 156148https://nobat.ir/office/profile_photo/125860/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/125860/style-normalVCart آدرس و تلفن دکتر سیمین رستم خانی دندانپزشک - رشت گلباغ نماز - روبروی اداره کمیته امداد - جنب کلینی…
رشتگلباغ نماز - روبروی اداره کمیته امداد - جنب کلینیک ایران - عمارت پارس - طبقه چهارم - واحد13