دکتر سید علی موسوی زاده در حیطه جراح و متخصص چشم و لیزیک و افتادگی پلک در شهر اصفهان به آدرس ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سید علی موسوی زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سید علی موسوی زاده

دکتر سید علی موسوی زاده

جراح و متخصص چشم

لیزیک و افتادگی پلک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۰۵۲۸
۲۳۴ نفر
شنبه۲۵ فروردین
فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
دوشنبه۰۳ اردیبهشت
سه شنبه۰۴ اردیبهشت
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
اطلاعات تکمیلی

بلفاروپلاستی و رفع افتادگی و پلک با بهترین متد دنیا.

لیزیک و حذف دائمی عینک

سایت رسمی

Drmusavi.com

اصفهان ملک شهر
اصفهانابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۲۰

  0900132****
  031-3440****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۳ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۴ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۵ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  کسانی که دکتر سید علی موسوی زاده را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر عبدالمهدی ساروی داخلی جناب آقای دکتر عبدالمهدی ساروی
  اینستاگرام دکتر سید علی موسوی زاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان ملک شهر

  ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

  اصفهان ملک شهر

  ابتدای خیابان مطهری مقابل مرکز اورژانس ۱۱۵

  0900132****
  031-3440****