دکتر سید حسن شریفی در حیطه فوق تخصص بیماری مادرزادی قلب جنین نوزاد و در شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی - دستگردی(ظفر) - خیابان آقازاده فرد(اطلسی) - خیابان پانزدهم - ساختمان موژان - واحد 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سید حسن شریفی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سید حسن شریفی

دکتر سید حسن شریفی

فوق تخصص بیماری مادرزادی قلب جنین نوزاد

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۷۶۴۴۱
۷۴ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

بورد تخصصی از دانشگاه تهران

بورد فوق تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

دارای اولین مرکز اکو قلب جنین

راه اندازی اکو قلب جنین در بیمارستانهای بقیه الله صدر پیامبران و ابن سینا

دوره تکمیلی اکو

انجام اکو از راه مری کودکان دراتاق عمل بیمارستان دی

مرکز اکو قلب جنین نوزاد نوجوان
تهرانخیابان شریعتی - دستگردی(ظفر) - خیابان آقازاده فرد(اطلسی) - خیابان پانزدهم - ساختمان موژان - واحد 3

روزهای زوج عصر

  0939481****
  021-2640****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
  کسانی که دکتر سید حسن شریفی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر ایلناز بابک قلب و عروق سرکار خانم دکتر ایلناز بابک
  اینستاگرام دکتر سید حسن شریفی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز اکو قلب جنین نوزاد نوجوان

  خیابان شریعتی - دستگردی(ظفر) - خیابان آقازاده فرد(اطلسی) - خیابان پانزدهم - ساختمان موژان - واحد 3

  مرکز اکو قلب جنین نوزاد نوجوان

  خیابان شریعتی - دستگردی(ظفر) - خیابان آقازاده فرد(اطلسی) - خیابان پانزدهم - ساختمان موژان - واحد 3

  0939481****
  021-2640****