دکتر سیدشهاب الدین ایزدی در حیطه متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری ( ارولوژی ) و در شهر تهران به آدرس خیابان مطهری (تخت طاووس) دقیقا ابتدای خیابان علی اکبری (پارسا) جنب فضای سبز ساختمان نقش طاووس پلاک ۱۳۳ طبقه ۲ واحد ۸.
مطب به ایستگاه مترو مفتح نزدیک است. مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیدشهاب الدین ایزدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیدشهاب الدین ایزدی

دکتر سیدشهاب الدین ایزدی

متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری ( ارولوژی )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۱۰۹۷
۲۴۵ نفر
تخت طاووس (مطب)
تهرانخیابان مطهری (تخت طاووس) دقیقا ابتدای خیابان علی اکبری (پارسا) جنب فضای سبز ساختمان نقش طاووس پلاک ۱۳۳ طبقه ۲ واحد ۸.

مطب به ایستگاه مترو مفتح نزدیک است.
  021-8874****
  0935402****
  کسانی که دکتر سیدشهاب الدین ایزدی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سلمان اسلامی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر سلمان اسلامی
  جناب آقای دکتر سیدفرزاد ایزدی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سیدفرزاد ایزدی
  جناب آقای دکتر محمد مهدی میری کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر محمد مهدی میری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  تخت طاووس (مطب)

  خیابان مطهری (تخت طاووس) دقیقا ابتدای خیابان علی اکبری (پارسا) جنب فضای سبز ساختمان نقش طاووس پلاک ۱۳۳ طبقه ۲ واحد ۸.

  مطب به ایستگاه مترو مفتح نزدیک است.

  021-8874****
  0935402****