دکتر سمراد محرابی در حیطه فوق تخصص ریه و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سمراد محرابی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سمراد محرابی

دکتر سمراد محرابی

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۴۷۷۳
۲۷۵ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر سمراد محرابی
شیرازمیدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

شنبه، سه شنبه، چهارشنبه

  071-3612****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

  071-3612****