دکتر سعیده شنونده در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سعیده شنونده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سعیده شنونده

دکتر سعیده شنونده

فوق تخصص روماتولوژی

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۴۹۷۲
۴۲۹ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر سعیده شنونده
شیرازمیدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

دوشنبه

  071-3612****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

  071-3612****