دکتر حجت سلیمی در حیطه فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و جراحی مجاری ادراری و متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) در شهر تهران به آدرس مطهری_روبروی بیمارستان جم_کوچه فجر_ساختمان زهره_طبقه ٥_واحد١٦ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حجت سلیمی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حجت سلیمی

دکتر حجت سلیمی

فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و جراحی مجاری ادراری

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۲۸۰۰۹
۷۵ نفر
سه شنبه۰۴ مهر
پس فردا
یکشنبه۰۹ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۶ مهر
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری -تناسلی

فوق تخصص اورولوژی ترمیمی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی های مجرای ادراری،ناتوانی جنسی و ناهنجاری های آلت تناسلی

دکتر حجت سلیمی فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و جراحی مجرا
تهرانمطهری_روبروی بیمارستان جم_کوچه فجر_ساختمان زهره_طبقه ٥_واحد١٦

یکشنبه و سه شنبه ها از ساعت ١٣ لغایت ١٧

  021-8834****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۴ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۱ الی ۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۵
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۵
  کسانی که دکتر حجت سلیمی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر متین شیرانی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر متین شیرانی
  جناب آقای دکتر سلمان اسلامی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر سلمان اسلامی
  جناب آقای دکتر رضا نژاد گشتی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر رضا نژاد گشتی
  اینستاگرام دکتر حجت سلیمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر حجت سلیمی فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و جراحی مجرا

  مطهری_روبروی بیمارستان جم_کوچه فجر_ساختمان زهره_طبقه ٥_واحد١٦

  دکتر حجت سلیمی فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و جراحی مجرا

  مطهری_روبروی بیمارستان جم_کوچه فجر_ساختمان زهره_طبقه ٥_واحد١٦

  021-8834****