دکتر حبیب اوجاقی در حیطه فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی و متخصص چشم در شهر اردبیل به آدرس میدان سرچشمه - کوی معصومین مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حبیب اوجاقی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حبیب اوجاقی

دکتر حبیب اوجاقی

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۵۸۴۲۰
۴۶۵ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر حبیب اوجاقی
اردبیلمیدان سرچشمه - کوی معصومین
  045-3323****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  میدان سرچشمه - کوی معصومین

  045-3323****