دکتر جواد دهقانی در حیطه فلوشیپ ارتوپدی اطفال ( ارتوپد کودکان ) و متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) در شهر شیراز به آدرس خیابن خلدبرین - ساختمان پالادیوم - طبقه پنجم واحد 453 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر جواد دهقانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر جواد دهقانی

دکتر جواد دهقانی

فلوشیپ ارتوپدی اطفال ( ارتوپد کودکان )

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۱۹۳۹۳
۳۵۴ نفر
سه شنبه۰۴ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۳ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
اطلاعات تکمیلی

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی شیراز با رتبه یک (۱۳۸۷)

فارغ تحصیل رشته جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) رتبه ۲ بورد تخصصی کشور (۱۳۹۵)

عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۹۵-۱۳۹۹)

رتبه اول فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپدی اطفال (۱۳۹۹)

ارتوپد کودکان در شیراز
شیرازخیابن خلدبرین - ساختمان پالادیوم - طبقه پنجم واحد 453

یکشنبه ها و سه شنبه هاو چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۱

مدت زمان انتظار بین 2 تا 3 ساعت می باشد

  • مطب در روز ۱۸ مهر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱۹ مهر تعطیل می باشد.
071-3628****
0939562****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
پس فردا
۴ مهر (پس فردا)از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱
سقف نوبت دهی پر شده است
۳ روز دیگر
۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱
سقف نوبت دهی پر شده است
۷ روز دیگر
۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱
سقف نوبت دهی پر شده است
کسانی که دکتر جواد دهقانی را پیشنهاد میکنند:
جناب آقای دکتر دانیال شریفی رضوی ارتوپدی جناب آقای دکتر دانیال شریفی رضوی
جناب آقای دکتر شاهین حاجی وندی ارتوپدی جناب آقای دکتر شاهین حاجی وندی
سرکار خانم دکتر آرزو فاضل زاده زنان و زایمان سرکار خانم دکتر آرزو فاضل زاده
جناب آقای دکتر نیما درخشان مغز و اعصاب جناب آقای دکتر نیما درخشان
جناب آقای دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی
اینستاگرام دکتر جواد دهقانی

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

ارتوپد کودکان در شیراز

خیابن خلدبرین - ساختمان پالادیوم - طبقه پنجم واحد 453

ارتوپد کودکان در شیراز

خیابن خلدبرین - ساختمان پالادیوم - طبقه پنجم واحد 453

071-3628****
0939562****