دکتر بتول فرجی در حیطه فوق تخصص غدد کودکان و متخصص کودکان (اطفال) در شهر شیراز به آدرس شیراز، بلوار زند، خیابان فلسطین (باغشاه سابق)، تقاطع اردیبهشت، جنب داروخانه دکتر برآهویی، ساختمان مینا، طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر بتول فرجی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر بتول فرجی

دکتر بتول فرجی

فوق تخصص غدد کودکان

متخصص کودکان (اطفال)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۴۵۰۹
۹۱۴ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر بتول فرجی
شیرازشیراز، بلوار زند، خیابان فلسطین (باغشاه سابق)، تقاطع اردیبهشت، جنب داروخانه دکتر برآهویی، ساختمان مینا، طبقه اول

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 4 الی 8 بعد از ظهر

  071-3234****
  071-3235****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  شیراز، بلوار زند، خیابان فلسطین (باغشاه سابق)، تقاطع اردیبهشت، جنب داروخانه دکتر برآهویی، ساختمان مینا، طبقه اول

  071-3234****
  071-3235****