دکتر امیرهاشم محمدی در حیطه جراح و متخصص بیماریهای چشم و در شهر اصفهان به آدرس خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11
شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰
شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸
WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@
(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)
(جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود) مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر امیرهاشم محمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر امیرهاشم محمدی

دکتر امیرهاشم محمدی

جراح و متخصص بیماریهای چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۲۸۴۴
۷۲ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
سه شنبه۲۵ مهر
چهارشنبه۲۶ مهر
شنبه۲۹ مهر
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

بینایی سنجی و تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

واتس اپ مطب (WhatsApp) :

۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

اینستاگرام مطب (Instagram) :

dr_amirhashem_mohammadi@

چشم پزشکی
اصفهانخیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

(جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت 17:30 لغایت 20

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود.

(جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  0935726****
  0919175****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۵ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۶ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۹ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  اینستاگرام دکتر امیرهاشم محمدی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  چشم پزشکی

  خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

  شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

  ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

  شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

  WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  (زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

  (جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

  چشم پزشکی

  خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

  شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

  ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

  شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

  WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  (زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

  (جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

  0935726****
  0919175****