دکتر امیرهاشم محمدی در حیطه جراح و متخصص بیماریهای چشم و در شهر اصفهان به آدرس خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11
شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰
شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸
WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵
Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@
(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)
نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.
(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود) مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر امیرهاشم محمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر امیرهاشم محمدی

دکتر امیرهاشم محمدی

جراح و متخصص بیماریهای چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۲۸۴۴
۸۹ نفر
چهارشنبه۱۵ آذر
امروز
شنبه۱۸ آذر
۳ روز دیگر
دوشنبه۲۰ آذر
۵ روز دیگر
سه شنبه۲۱ آذر
۶ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۷ روز دیگر
شنبه۲۵ آذر
دوشنبه۲۷ آذر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
دوشنبه۰۴ دی
سه شنبه۰۵ دی
چهارشنبه۰۶ دی
شنبه۰۹ دی
دوشنبه۱۱ دی
سه شنبه۱۲ دی
چهارشنبه۱۳ دی
شنبه۱۶ دی
دوشنبه۱۸ دی
سه شنبه۱۹ دی
چهارشنبه۲۰ دی
شنبه۲۳ دی
دوشنبه۲۵ دی
سه شنبه۲۶ دی
چهارشنبه۲۷ دی
شنبه۳۰ دی
دوشنبه۰۲ بهمن
سه شنبه۰۳ بهمن
چهارشنبه۰۴ بهمن
شنبه۰۷ بهمن
دوشنبه۰۹ بهمن
سه شنبه۱۰ بهمن
چهارشنبه۱۱ بهمن
شنبه۱۴ بهمن
دوشنبه۱۶ بهمن
سه شنبه۱۷ بهمن
چهارشنبه۱۸ بهمن
شنبه۲۱ بهمن
دوشنبه۲۳ بهمن
سه شنبه۲۴ بهمن
چهارشنبه۲۵ بهمن
شنبه۲۸ بهمن
دوشنبه۳۰ بهمن
سه شنبه۰۱ اسفند
چهارشنبه۰۲ اسفند
شنبه۰۵ اسفند
دوشنبه۰۷ اسفند
سه شنبه۰۸ اسفند
چهارشنبه۰۹ اسفند
شنبه۱۲ اسفند
دوشنبه۱۴ اسفند
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

بینایی سنجی و تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

واتس اپ مطب (WhatsApp) :

۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

اینستاگرام مطب (Instagram) :

dr_amirhashem_mohammadi@

چشم پزشکی
اصفهانخیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

(زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت 17:30 لغایت 20

جراح و متخصص چشم

دارای بورد تخصصی

جراحی آب مروارید ...

جراحی لیزیک (PRK) ...

جراحی بلفاروپلاستی ...

جراحی مجرای اشکی ...

جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه ...

تجویز عینک (دور، نزدیک، دوکانونی) ...

زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود.

نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

(در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  0935726****
  0919175****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۵ آذر (امروز)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱۸ آذر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۰ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۵ آذر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۶ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۹ دی (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۱ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۲ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۳ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۶ دی (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۸ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۹ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۰ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۳ دی (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۵ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۶ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۷ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۳۰ دی (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲ بهمن (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۳ بهمن (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۴ بهمن (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۷ بهمن (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۹ بهمن (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۰ بهمن (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۱ بهمن (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۴ بهمن (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۶ بهمن (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۷ بهمن (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۸ بهمن (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۱ بهمن (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۳ بهمن (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۴ بهمن (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۵ بهمن (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۸ بهمن (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۳۰ بهمن (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۵ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۷ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
  اینستاگرام دکتر امیرهاشم محمدی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  چشم پزشکی

  خیابان بزرگمهر. حدفاصل چهارراه هشت بهشت و بیمارستان صدوقی. جنب پارکینگ طبقاتی. مجتمع پاسارگاد. طبقه چهارم. واحد11

  شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

  ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۲۰

  شماره همراه جهت مشاوره : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  شماره همراه جهت هماهنگی نوبت : ۰۹۱۹۱۷۵۰۵۰۸

  WhatsApp (واتس آپ مطب) : ۰۹۳۵۷۲۶۶۳۸۵

  Instagram (اینستاگرام مطب) : dr_amirhashem_mohammadi@

  (زمان نوبت دریافت شده به معنی زمان حضور بیمار در مطب ، جهت پذیرش میباشد و پس آن ، زمان تقریبی ویزیت پزشک مشخص میشود)

  نوبت دهی فقط به صورت اینترنتی در سایت www.nobat.ir و یا حضوری میباشد.

  (در صورت اتمام نوبتهای اینترنتی ، جهت ثبت نوبت اضطراری روزانه ، ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ حضوری مراجعه شود)

  0935726****
  0919175****