دکتر ابراهیم مجتهدی در حیطه فوق تخصص ریه و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس خیابان کریم خان زند - جنب هتل پارس - ساختمان سعادت مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ابراهیم مجتهدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ابراهیم مجتهدی

دکتر ابراهیم مجتهدی

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۴۳۵۲
۱۰۶۴ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر ابراهیم مجتهدی
شیرازخیابان کریم خان زند - جنب هتل پارس - ساختمان سعادت
  071-3230****
  071-917313****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  کسانی که دکتر ابراهیم مجتهدی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر مسعود کیانی ارتوپدی جناب آقای دکتر مسعود کیانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان کریم خان زند - جنب هتل پارس - ساختمان سعادت

  071-3230****
  071-917313****