آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی در حیطه دکتر محمد سلیمانی خیبری - دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و در شهر تربت حیدریه به آدرس فردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی را به آسانی دریافت کنید.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی خیبری - دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۶۹۰
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۲۳ آذر
۵ روز دیگر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی
تربت حیدریهفردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21

هر روزه 6:15 الی 20:30

پنج شنبه ها 6:15 الی 19

همراه داشتن کارت ملی هنگام مراجعه به آزمایشگاه الزامی است.

جهت استفاده از نوبت خود به صورت حضوری به باجه پذیرش یک مراجعه فرمایید.

لطفا برای پذیرش آنلاین به لینک زیر مراجعه نمایید

https://drsoleimanilab.com

  051-5222****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۷ الی ۲۰
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۷ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۷ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۷ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۷ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۳ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۷ الی ۱۹
  اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

  فردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21

  051-5222****