آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی در حیطه دکتر محمد سلیمانی خیبری - دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و در شهر تربت حیدریه به آدرس فردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی را به آسانی دریافت کنید.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی خیبری - دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۶۹۰
شنبه۲۳ تیر
امروز
یکشنبه۲۴ تیر
فردا
شنبه۳۰ تیر
۷ روز دیگر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی
تربت حیدریهفردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21

هر روزه 6:15 الی 20:30

پنج شنبه ها 6:15 الی 19

همراه داشتن کارت ملی هنگام مراجعه به آزمایشگاه الزامی است.

جهت استفاده از نوبت خود به صورت حضوری به باجه پذیرش یک مراجعه فرمایید.

لطفا برای پذیرش آنلاین به لینک زیر مراجعه نمایید

https://drsoleimanilab.com

  051-5222****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲۳ تیر (امروز)از ساعت ۷ الی ۲۰
  فردا
  ۲۴ تیر (فردا)از ساعت ۷ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۷ الی ۲۰
  اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر سلیمانی

  فردوسی12(کوچه کفش بلا)-پلاک 21

  051-5222****