آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

روان شناس بالینی و مشاور

عضو انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۵۷۰۸
شنبه۳۰ تیر
فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
اطلاعات تکمیلی

* سابقه ی تحصیلی و سابقه ی شغلی :

- رتبه ی 719 کنکور سراسری سال 1385 ( منطقه ی 2 )

- فارغ التحصیل رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز

- گواهی تخصصی کار ورزی ( Super ViSiON ) زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو ( حدود 1000 ساعت )

- گواهی تخصصی دوره های آموزش روان درمانی و مشاوره ( حدود 2500 ساعت )

- پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی

- پروانه ی اشتغال تخصصی روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره*سابقه ی آموزشی و تجربه ی بالینی :

- مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی - ورزشی

- مدرس مهارت های ارتباط موثر بین فردی ، روان شناس بالینی و مشاور در اداره ی سلامت روان دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی

- مسئول فنی ، روان شناس بالینی و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش

- روان شناس بالینی و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا

- روان شناس بالینی و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال

- مدرس آموزش خانواده ، مدرس طرح توان مند سازی والدین و مدرس طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس بالینی و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه

- مسئول فنی ، روان شناس بالینی و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید

- روان شناس بالینی و مشاور در دبیر ستان پسرانه ی سمپاد ( دانش آموزان تیز هوش ) ارومیه

- روان شناس بالینی و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی

- مدرس پیش گیری از سو مصرف مواد ، روان شناس بالینی و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و مراکز درمان سو مصرف مواد زیر نظر دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی* سابقه ی اجرایی :

- دست یار آموزشی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در بر گزاری دوره های آموزشی روان درمانی و مشاوره

- دست یار آموزشی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدام های تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در بر گزاری دوره های آموزشی روان درمانی و مشاوره

- رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی - ورزشی استان آذر بایجان غربی

- صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید

- عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی - پژوهشی مهر اندیش ماندگار

- موسس مرکز سلامت روان آرامش

- نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی* عضویت های رسمی :

- انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )

- انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

- انجمن روان شناسی ایران

- انجمن روان شناسی بالینی ایران

- سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران

نوبت حضوری
ارومیهانتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) -

جنب بانک سپه -

مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -

طبقه ی 5 -

واحد 17 -

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .

شنبه ، دو شنبه و چهار شنبه ؛

قبل از ظهر :

از ساعت 09.15 الی ساعت 13.00 ،

بعد از ظهر :

از ساعت 16.45 الی ساعت 20.30 .

  044-3226****
  0930348****
  مشاوره تلفنی ( ویزیت غیر حضوری )
  *

  نوبت مکالمه صرفا برای ویزیت غیرحضوری میباشد و مطب پذیرای حضوری شما نخواهد بود

  *

  پس از ثبت نوبت مکالمه در صورت تمایل میتوانید مدارک پزشکی نظیر برگه آزمایش , تصاویر رادیولوژی و سونوگرافی و خود را برای دکتر قرار دهید

  *

  پزشک با شما تماس خواهد گرفت و غیر حضوری ویزیت می شوید

  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۲۱:۴۵
  اینستاگرام آزاد تپه رشی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  نوبت حضوری

  انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) -

  جنب بانک سپه -

  مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -

  طبقه ی 5 -

  واحد 17 -

  مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .

  نوبت حضوری

  انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) -

  جنب بانک سپه -

  مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -

  طبقه ی 5 -

  واحد 17 -

  مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .

  044-3226****
  0930348****