ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر قوام الدین اشرفی زادهمتخصص بیماریهای عفونی و گرمسیریhttps://nobat.ir/ashrafizade/https://nobat.ir/ashrafizade/ 113680https://nobat.ir/office/profile_photo/122489/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/122489/style-drList
تهرانقیطریه - بلوار اندرزگو - خیابان سلیمانی غربی - چهارراه اسدی - ساختمان پزشکان 155 بوعلی - واحد 7