ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر سیده مریم علویفوق‌تخصص داخلیhttps://nobat.ir/alavism/https://nobat.ir/alavism/ 85538https://nobat.ir/office/profile_photo/120710/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/120710/style-normalVCart
شیرازشیراز روبروی بیمارستان شهید فقیهی ساختمان پزشکان فارس طبقه سوم یکشنبه و سه شنبه عصر ساعت ۱۷ تا ۱۸ عصر