دکتر زهرا آقانوری

دکتر زهرا آقانوری

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

نوبت دهی
دکترای‌تخصصی شماره نظام: ۱۲۳۱۳۲
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
پنج شنبه۰۳ خرداد
۳ روز دیگر
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
مرکز تخصصی طب سنتی امادگاه
اصفهانخیابان آمادگاه. بن بست قاضیها (کوچه شماره ۱۹). ساختمان بهبود. طبقه همکف

روزهای زوج ساعت ۱۵ تا ۱۹

روزهای فرد ساعت ۸ تا ۱۲ صبح

  031-3220****
  0930613****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۴۵
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۸ الی ۱۱:۴۵
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۴۵
  ۳ روز دیگر
  ۳ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۱:۴۵
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۴۵
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۸ الی ۱۱:۴۵

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز تخصصی طب سنتی امادگاه

  خیابان آمادگاه. بن بست قاضیها (کوچه شماره ۱۹). ساختمان بهبود. طبقه همکف

  مرکز تخصصی طب سنتی امادگاه

  خیابان آمادگاه. بن بست قاضیها (کوچه شماره ۱۹). ساختمان بهبود. طبقه همکف

  031-3220****
  0930613****