دکتر مجید مظفری

دکتر مجید مظفری

فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۹۳۷۱
۷۵۰ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
فوق تخصص غدد و متابولیسم
کرجخیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

شنبه تا چهارشنبه ۳/۵تا ۸/۵ بعدازظهر

لطفا توجه فرمائید زمان نوبت اختصاص داده شده به شما جهت حضور در مطب است و از زمان نوبت ، انتظار حدود یک تا دو ساعت ممکن است وجود داشته باشد

  026-3226****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  فوق تخصص غدد و متابولیسم

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

  فوق تخصص غدد و متابولیسم

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

  026-3226****