صفحه‌ی اختصاصی دکتر فرناز صحاف

Nobat.ir/555444آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
مادرم با ایشان زایمان کردن بسیار راضی بودن
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر فرناز صحاف : تبریز
۱۷ شهریور - جدید ساختمان آبان
4-8 عصر روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه