صفحه‌ی اختصاصی آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوراهواز

Nobat.ir/3952آدرس و شماره تماس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوراهواز : اهواز
کیانپارس - نبش ۵ غربی - برج پزشکی فاخر - طبقه اول - آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی نوراهواز
خانم دکتر راضیه مدیحی متخصص پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی
آقای دکتر مسعود یزدیزاده بورد تخصص پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی

ساعات کار:
7:15 صبح الی 21:30 ( پنج شنبه ها تا ساعت 20)