ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۲/۱۴
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۴/۱۶
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۶/۳۱
عالی بود۱۳۹۷/۰۶/۱۷
آدرس و شماره تماس مطب : اهواز
چهار راه زند - بیمارستان فاطمه الزهرا
روزای شنبه یکشنبه سه شنبه
۰۹۳۸-۷۷۴-****

ساعات کار:
روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه از 7 صبح الی 11 شب

ستاره صمدیکارشناس شنوایی سنجی (ادیولوژی)https://nobat.ir/3775/https://nobat.ir/3775/ 0/office/profile_photo/106510/style-drList/office/profile_photo/106510/style-drListساعات کار: روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه از 7 صبح الی 11 شب
اهوازچهار راه زند - بیمارستان فاطمه الزهرا روزای شنبه یکشنبه سه شنبه