ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مریم فاطمیجراح - دندانپزشکhttps://nobat.ir/3743/https://nobat.ir/3743/ 47780https://nobat.ir/office/profile_photo/106380/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/106380/style-drListساعات کار: شنبه یکشنبه سه شنبه چهار شنبه از ساعت 2/30 الی 8/00 زیبایی - ایمپلنت - جراحی
تهرانفلکه صادقیه - ستارخان - حد فاصل خیابان اسدی و خسرو - پلاک 615 - ساختمان 777 - طبقه 4 - واحد 9