ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بسیار دقیق سونو گرافی را انجام دادند۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کار آقای دکتر عالی بود۱۳۹۷/۰۷/۲۹
توده ای که در سینه داشتم را ایشان تشخیص دادند ولی در سونوکرافی که جاهای دیگه کرده بودم دیده نشده بود، بسیار با دقت هستند و دستگاه های بسیار پیشرفته ای داشتن۱۳۹۷/۰۳/۰۸
عاااااالی۱۳۹۷/۰۳/۰۱
بارداری برای سونو قلب جنین . خوب بودند و دقیق۱۳۹۷/۰۴/۱۲
دقیق و با حوصله۱۳۹۷/۰۸/۲۰
عااااالی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
فوق العاده دکتر عالی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
آدرس و شماره تماس مطب : شیراز
معالی آباد - حد فاصل دوستان و خلبانان - مجتمع اهورا - طبقه ۴ - واحد ۴۳
۰۷۱-۳۶۳۴****
۰۹۱۷-۵۳۷-****


دکتر رحیم حاجی رجبیمرکز پیشرفته سونوگرافی و رادیولوژی دکتر حاجی رجبیhttps://nobat.ir/3646/https://nobat.ir/3646/ 97733https://nobat.ir/office/profile_photo/105906/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/105906/style-drList
شیرازمعالی آباد - حد فاصل دوستان و خلبانان - مجتمع اهورا - طبقه 4 - واحد 43