ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر اصغر هدایتیمتخصص چشم پزشکیhttps://nobat.ir/3603/https://nobat.ir/3603/ 18176https://nobat.ir/office/profile_photo/105732/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/105732/style-normalVCart
کرجفردیس - فلکه دوم - بالاى پاساژ پرنس ( روبروى بانک صادرات ) - مطب دکتر اصغر هدایتى