ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر ناهید رفیعیمتخصص جراحی عمومیhttps://nobat.ir/3547nahidrafiei/https://nobat.ir/3547nahidrafiei/ 59773https://nobat.ir/office/profile_photo/105455/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/105455/style-normalVCart موبایل همه روزه تلفن ثابت یک شنبه و سه شنبه
کرجمیدان مهران ساختمان کوروش جنب بیمارستان تخت جمشید ساختمان کوروش طبقه 5واحد 3
4.666666666666755