ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
خ شهید بهشتی -خ صابونچی (مهناز) -پ ۶۳
کلینیک ایران پزشک
۰۲۱-۸۸۷۶****
۰۲۱-۸۸۷۶****
۰۲۱-۸۸۷۶****
۰۲۱-۸۸۷۶****
۰۲۱-۸۸۷۶****
۰۲۱-۳۳۲۵****

ویزیت شنبه و چهارشنبه عصر


دکتر رضا خدابخشیمتخصص انکولوژیست (پرتو درمانی و ..)https://nobat.ir/3435rkh/https://nobat.ir/3435rkh/ 39918/office/profile_photo/104788/style-normalVCart /office/profile_photo/104788/style-normalVCart ویزیت شنبه و چهارشنبه عصر
تهرانخ شهید بهشتی -خ صابونچی (مهناز) -پ 63 کلینیک ایران پزشک