ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۱۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۳/۳۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۶/۰۴
آدرس و شماره تماس مطب : کرج
خیابان درختی - روبروی پارک عطار - طبقه فوقانی بانک سپه - واحد ۷
۰۲۶-۳۳۵۵****
۰۲۶-۳۳۵۵****

ساعت کار از 09:00 الی 21:00

خدمات روانشناسی و مشاورهو روان پزشکی زندگی برتر - دکتر دهقانیhttps://nobat.ir/3377/https://nobat.ir/3377/ 89263https://nobat.ir/office/profile_photo/104443/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104443/style-drListساعت کار از 09:00 الی 21:00
کرجخیابان درختی - روبروی پارک عطار - طبقه فوقانی بانک سپه - واحد 7