ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

مرکز سونوگرافی سلامتمتخصص رادیولوژی و سونوگرافیhttps://nobat.ir/3324/https://nobat.ir/3324/ 32726/office/profile_photo/104074/style-drList/office/profile_photo/104074/style-drListانجام‌ تمام سونوگرافیهای ساده و کالرداپلر و بررسی ناهنجاری های جنینی
اسلام شهرباغ فیض - کوچه اول - پلاک ۵۹