صفحه‌ی اختصاصی دکتر اسماعیل قریشی طیبی

Nobat.ir/3220آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر اسماعیل قریشی طیبی : اردبیل
میدان ورزش - ساختمان پزشکان ارم (مرکز ام آر آى پرتو) - طبقه ۲
ساعت وقت دهى: 10 تا 17