دکتر احسان کمالی یزدی

دکتر احسان کمالی یزدی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین ( متخصص داخلی )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۷۸۴۹
اطلاعات تکمیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

آدرس و تلفن مطب دکتر احسان کمالی یزدی
کرجبیمارستان امام علی کرج حضور در درمانگاه فوق تخصص بیمارستان روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح

درمانگاه تخصصی مهدیه واقع در میدان توحید روبه روی خیابان آبان روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۳ تا ۷ عصر

کلینیک تخصصی البرز دو جنب زیر گذر طالقانی روز سه شنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر

نوبت دهی به صورت اینترنتی از طریق سایت شفاداک و هم به صورت حضوری

  026-2632****

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بیمارستان امام علی کرج حضور در درمانگاه فوق تخصص بیمارستان روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح

  درمانگاه تخصصی مهدیه واقع در میدان توحید روبه روی خیابان آبان روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۳ تا ۷ عصر

  کلینیک تخصصی البرز دو جنب زیر گذر طالقانی روز سه شنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر

  026-2632****