دکتر سهیلا برجی

دکتر سهیلا برجی

فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۱۰۸۷۶
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
سه شنبه۲۳ مرداد
شنبه۲۷ مرداد
یکشنبه۲۸ مرداد
دوشنبه۲۹ مرداد
سه شنبه۳۰ مرداد
آدرس و تلفن مطب دکتر سهیلا برجی
کرجکرج-چهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا-جنب اداره پست-ساختمان پزشکان امید-طبقه 7-واحد 703

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 8 صبح الی 14

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14 الی 20

  0935274****
  026-3228****
  026-3228****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۲۳ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۲۷ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۲۸ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  ۲۹ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
  ۳۰ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کرج-چهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا-جنب اداره پست-ساختمان پزشکان امید-طبقه 7-واحد 703

  کرج-چهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا-جنب اداره پست-ساختمان پزشکان امید-طبقه 7-واحد 703

  0935274****
  026-3228****
  026-3228****