دکتر مریم موسوی

دکتر مریم موسوی

متخصص و جراح زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۶۳۷۳
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر مریم موسوی
تهرانولنجک مقدس اردبیلی خیابان یامورا ساختمان پزشکان ب

از ساعت ده صبح تا هشت شب

  0935329****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۳:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۲ الی ۱۷
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۷
  اینستاگرام دکتر مریم موسوی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ولنجک مقدس اردبیلی خیابان یامورا ساختمان پزشکان ب

  ولنجک مقدس اردبیلی خیابان یامورا ساختمان پزشکان ب

  0935329****