زهرا دستغیب

زهرا دستغیب

روانشناس و مشاور

روانشناس آنکولوژی ( سرطان )

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۴۲۰۴۲۹
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
مطب زهرا دستغیب
شیرازخیابان معدل - نبش خیابان فلسطین (باغشاه) - جنب رادیولوژی تابا - ساختمان 110 - طبقه 3 واحد 6

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 18

  071-3230****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  کسانی که زهرا دستغیب را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سیدسعید کسایی خون و سرطان جناب آقای دکتر سیدسعید کسایی
  اینستاگرام زهرا دستغیب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب زهرا دستغیب

  خیابان معدل - نبش خیابان فلسطین (باغشاه) - جنب رادیولوژی تابا - ساختمان 110 - طبقه 3 واحد 6

  مطب زهرا دستغیب

  خیابان معدل - نبش خیابان فلسطین (باغشاه) - جنب رادیولوژی تابا - ساختمان 110 - طبقه 3 واحد 6

  071-3230****