ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۷/۱۶
بسیار خوب منتها نوبت دهی مشکل است۱۳۹۷/۰۲/۲۲
عالی هستند۱۳۹۷/۰۸/۲۴
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۶/۱۱
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۰۸
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۰۸
من نتیجه نگرفتم هر کاری گفتن کردم۱۳۹۷/۰۶/۱۸
دکتر خیلی خوبی هستن.۱۳۹۷/۰۴/۰۲
مشکل کیست وفیبرم داشتم ونتیجه خوب بود۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برای امادگی بارداری تحت نظر دکتر هستم. هنوز نتیجه ای نگرفتم۱۳۹۷/۰۳/۳۰
برای بیماران وقت می گذارد اما پر هزینه است .۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۵/۲۱
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۵/۲۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۵/۱۳
خیلی کارش خوب۱۳۹۷/۰۳/۰۴
باردار بودم و زیاد راضی نبودم ب دلیل معطلی بیش از اندازه در مطب و نگران کردن بی دلیل مادران۱۳۹۷/۰۸/۰۷
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۴/۱۳
فعلا تحت درمانم برای بارداری۱۳۹۷/۰۳/۱۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۴/۳۰
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۸/۲۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۶
آدرس و شماره تماس مطب : کرج
عظیمیه - میدان مهران - ساختمان بابک - طبقه اول - واحد ۱۰۴
۰۲۶-۳۲۵۵****
۰۲۶-۳۲۵۵****
همه روزه 7 صبح الی 9 شب

دکتر فرزانه حجتفوق تخصص نازایی و IVFhttps://nobat.ir/2014/https://nobat.ir/2014/ 66919https://nobat.ir/office/profile_photo/3183/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/3183/style-drListهمه روزه 7 صبح الی 9 شب
کرجعظیمیه - میدان مهران - ساختمان بابک - طبقه اول - واحد 104