ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر هاشم شمشادیفوق تخصص جراحی پلاستیک از امریکاhttps://nobat.ir/2012/https://nobat.ir/2012/ 26248https://nobat.ir/office/profile_photo/3173/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/3173/style-drListشنبه دوشنبه چهار شنبه 5 الی 8 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی
تهرانخیابان ولیعصر - بالا تر از پارک ساعی - ایستگاه سی و دوم بی-ار-تی - بن بست چمن - مقابل داروخانه ترمه-مجتمع پزشکی ساعی- مطب 2