منوی من
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   منوی من پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر هاشم شمشادیپروفسور جراحی پلاستیک و زیباییhttps://nobat.ir/2012/https://nobat.ir/2012/ 26248/office/profile_photo/3173/style-drList /office/profile_photo/3173/style-drList شنبه دوشنبه چهار شنبه 5 الی 8 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی
تهرانخیابان ولیعصر - بالا تر از پارک ساعی - ایستگاه سی و دوم بی-ار-تی - بن بست چمن - مقابل داروخانه ترمه-مجتمع پزشکی ساعی- مطب 2
4.833333333333345