دکتر سمیرا عبدالهی مقدم

دکتر سمیرا عبدالهی مقدم

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۲۹۲
بیمارستان عرفان نیایش
تهرانکلینیک فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش

کلینیک فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش: پنجشنبه ساعت 15 تا 17

کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نفت: دوشنبه ساعت 10 تا 12

کلینیک تخصصی نو به نو : یک شنبه و سه شنبه ساعت 9 تا 13

  021-4979****
  021-5417****
  کلینیک تخصصی نو به نو
  تهرانتهران،خیابان شیراز جنوبی،خیابان اقاعلیخانی غربی،پلاک26

  روز های یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 13

   021-4564****
   کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نفت
   تهرانبیمارستان نفت

   دوشنبه ها ساعت 10 الی 12

    021-6670****

    لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

    بیمارستان عرفان نیایش
    دریافت نوبت اینترنتی

    تهران کلینیک فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش

    کلینیک تخصصی نو به نو
    دریافت نوبت اینترنتی

    تهران تهران،خیابان شیراز جنوبی،خیابان اقاعلیخانی غربی،پلاک26

    کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نفت
    دریافت نوبت اینترنتی

    تهران بیمارستان نفت

    اینستاگرام دکتر سمیرا عبدالهی مقدم

    این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

    از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

    بیمارستان عرفان نیایش

    کلینیک فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش

    021-4979****
    021-5417****
    کلینیک تخصصی نو به نو

    تهران،خیابان شیراز جنوبی،خیابان اقاعلیخانی غربی،پلاک26

    021-4564****
    کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نفت

    بیمارستان نفت

    021-6670****