دکتر فریده حسین زاده

دکتر فریده حسین زاده

جراح زنان و زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۱۵۶۳
۲۶۰ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
متخصص زنان و زایمان و نازایی
تهرانبین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

هر روز بجز ۵شنبه ۲تا۷ عصر

  021-7773****
  0905306****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر فریده حسین زاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  متخصص زنان و زایمان و نازایی

  بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

  متخصص زنان و زایمان و نازایی

  بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

  021-7773****
  0905306****